STIFTELSEN  PERGIS
          PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  

   

 

 

Om ärkebiskopen som hade en uppfattning
om lämpligheten av att premiärminister spelade golf på en söndag

        

Randall Thomas Davidson
(1848-1930) * )

watercolour by Sir Leslie Ward 1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny Tidskrift för Idrott hette en publikation som mycket regelbundet utkom kring förra sekelskiftet. En av medarbetarna var den svenska golfens grand old man genom tiderna d v s  Viktor Setterberg. Han bevakade under en följd av år outtröttligt vad som sig i golfvärlden försiggick under en tid då golfen var centimetersmal i Sverige. Setterberg berättade  i ett av de nummer som utkom under år 1904 om denna händelse:


Arthur Balfour
(1848-1930
)    

Brittiske premiärministern (1902-05) Arthur Balfour var en hängiven golfspelare. Någon - kanske en politisk motståndare - trodde sig möjligen kunna vinna en poäng på ett påpekande till kyrkans överhuvud i England om att Mr Balfour inte drog sig för att spela golf på söndagarna. Så ärkebiskopen blev tillskriven om detta och det förväntades givetvis ett svar.

Ärkebiskop (1903-1928) av Canterbury
, var då  Baron Randall Thomas Davidson. Denne underlät inte att, genom sin privatsekreterare, avge ett, kan man påstå, såväl intelligent som diplomatiskt svar som du kan läsa nedan.

"Ärkebiskopen har uppdragit åt mig att tacka Eder. Bestämda regler att iakttagas på söndagar af en samvetsgrann kristen är, enligt ärkebiskopens åsikt, något som skall bestämmas af hans eget samvete, ty den kristna kyrkan har aldrig framlagt några detaljerade föreskrifter som binda individernas fria handlingssätt i denna sak, utan hvar och en är endast ansvarig inför Gud huru han använder Herrans dag så att det passar honom bäst för de arbetsdagar som följa."
_______
*) Ja, faktiskt, helt jämnårig med Mr Balfour, minst sagt.