STIFTELSEN PERGIS
         PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN        

      HEM     

 

ORIENTERING

Uppdaterad 2005-05-09

 

 

        Golfarens bibelord 1991-2009
 

1991

Därför ger jag inte upp, även om...  (2 Kor. 4:16)

1992

Sök inte ert eget bästa...               (1 Kor 10:24)

1993

Därför kan ni jubla, även om ni just nu för en kort tid får utstå prövningar av olika slag... (1 Petr.1:6)

1994

Salig är den som står ut när han prövas; när han bestått provet skall han få det eviga   livets segerkrans.  (Jak. 1:12)

1995

Gör allting i kärlek..    (1 Kor 6:14)

1996

Du skall älska Din nästa som Dig själv.  (Matt. 23:10)

1997

Herren är nära alla dem som åkallar honom...  (Psalt. 145:18)

1998

Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt.  (Rom 8:25)

1999

Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.  (Rom 10:13) 

2000

Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna (Luk. 12:23)

2001

Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet suger märgen ur benen.   (Ordsp.17:22).

2002

Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa  (Ordsp. 27:17)

Pergis kommentar till detta bibelord:

Golfens innersta väsen är spelarens kraftmätning mot sig själv. Ett bra slag med en järnklubba kan ge inspiration till längd och precision åt nästa slag. Genom respekt, goda ord och uppmuntran kan en spelare, på samma sätt, ge stöd, kraft, och liv åt sina medspelares ansträngningar. Så blir den egna  kraftmätningen också en drivkraft åt en annan människa.
 

2003

Högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. (Ordsp. 29:23)Pergis kommentar till detta bibelord:
Vinnare i livet - och i golfen - måste vara präglade av vilja, förmåga och koncentration. Men det fordras också ödmjukhet inför uppgiften, ödmjukhet inför den egna förmågan och ödmjukhet i relationen till medspelarna.

I  golfens natur ligger att vi inte uppträder överlägset eller nedlåtande mot våra medspelare. Ödmjukheten går hand i hand med uppmuntran av medspelarna. Så också i livet. Alla kan vi råka i svårigheter, också detta ett gott skäl till att vara ödmjuk - ingen vet vad som väntar i livets nästa skede eller på nästa fairway.
 

2004

Mjukt svar stillar vrede, hårda ord väcker harm.  (Ordsp. 15:1)

Pergis kommentar till detta bibelord
Vi hamnar ibland i otakt med våra medmänniskor. När vi då söker harmoni betyder våra ord mycket, liksom vår ton och vårt kropps-språk. Det är då alltid värt att handla med förnuftets, sanningens och hjärtats måttstock. 

En stark reaktion i en upphetsad situation leder ofta inte framåt - ett lugnt svar ger dig större utsikt att nå den inre balans och den framgång som du söker.
**

2005
 

Låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström”.
(Amos 5:24)


Pergis kommentar till detta bibelord:
Rättfärdighet i livet och på fairways kräver att den regelkunnige tillämpar sina kunskaper på ett sådant sätt att det inte leder till egna fördelar på motpartens bekostnad i strid med livets - och golfens - regler. Då strömmar rätten både i livet och i golfspelet.
 

2006

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? (Matt.16:26)

Pergis kommentar till detta bibelord:
Ett starkt bibelord, som kan gälla också i golfen. Om du till varje pris, t ex genom att tänja på regelsystemet, vill vinna eller få rätt i en spelsituation, kan detta leda till att glädjen och lusten till spelet går förlorad för dig och dina medspelare. En god inställning är därför, att alltid ge tid till eftertanke och förståelse.

2007

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken". 1 Kor. 13:13

Pergis kommentar:
Artonde hålets tee. Fairway ligger framför spelaren, som oroligt tittar i sitt scorekort. Vinden, regnet och tröttheten har tagit ut sin rätt, igen.

Nu, sakta, höjer han blicken mot klubbhuset bakom green, som ligger långt bort. Där väntar någon. Han sänker blicken, utför sedan, långsamt, en perfekt swing och ser så bollen i en vacker bana. Väntan.
 - "Tron, hoppet och kärleken" …..tänker han..... "det tycks hålla!"     

 

2008
Jönköping11e hålet

”Den kloke samlar kunskap, den vise lyssnar och lär”. (Ordspr. 18:15)

Pergis kommentar:
Vid utslaget på Jönköpings 11:e står jag vid den Erfarne som har slagit sitt slag och som träffat green. Inte konstigt med hcp 7.

- Det ser inte bra ut det här, det är omöjligt…. Det är ju bara greenträff som gäller.
- Hm, du måste ju slå! Här har du banguiden. Kolla vad dom säger!

Banguiden säger: ”Järnväg på hela vänstersidan och en 10 m djup  ravin på högersidan. En grund bunker till höger mellan green och ravinen. Den försiktige siktar på vänstra sidan av green och är mycket nöjd med en tvåputt.” 

Jag ställer upp mig, går igenom de tre saker som jag bestämt mig för att ha ordning på innan jag slår. Egentligen kan jag bara hålla reda på en. Måste akta mig för slicen, men hookar jag, så är det kört. Järnvägen. Sakta bakåtswing och så slaget, lite för kraftig kanske. Bollen går bra mot green, men se där kommer slicen, bra i höjd, men bollen dyker ner i ravinen.Jag slår en provisorisk boll som hamnar femtio meter rakt fram på fairway.

- Jag släpper den första, den hittar jag aldrig!
- Du skall veta en sak, att om jag råkar se den bollen så måste du slå på den! Den Erfarne hade talat. Framme vid green tittar jag ner i ravinen. Vid foten av en liten gran ligger bollen. Till synes omöjlig att slå på. Men det måste ske. Jag tar min stans i en omöjlig ställning. Nu gäller bara ett slag - och det med kraft. Och så, tuvor, gräs och sten och sand ryker… Jag tittar upp och ser bollen i en snygg bana rakt upp i luften mot green. Osannolikt. Den Erfarne skrattar när jag kommer upp. Jag ser nu bollen. Den ligger runt en halv meter från hålet. Parputt och den satt bra!

2009

”Den tålmodige är full av insikt, den hetsige ökar sin dårskap.” (Ords. 14:29)

Pergis kommentar:
Livet och golfen innehåller många gemensamma erfarenheter. Golfandet kan därför lära oss något om livet, eftersom konsekvenserna av våra val blir omedelbart synliga för oss.

I alla spelsituationer är tålamod bättre än att hasta med sitt beslut. Är beslutet om spelalternativ värt den risk som jag vill ta? Det förhållningssättet gäller också våra val i livet. Att noga överväga vilka alternativ jag har och söka överblicka konsekvenserna, det är att vara tålmodig och bli full av insikt.

2010


 ”Marken täcks av blommor, sångens tid är inne.” (Höga Visan 2:12)

Pergis kommentar:
Somliga stunder är golfen alldeles ljuvlig. Solen värmer och fåglarna sjunger, gräset är grönt och ruffen spelbar, bunkrarna nykrattade och greenerna jämna.

Och så - det lyckade inspelet som lägger upp bollen för en birdieputt på 18:e för att gå under sitt handicap. Då känns Livet som en vacker sång - är det då konstigt att man längtar ut till golfbanan, när man just lämnat den.

 

2011

Gott rykte är mer värt än stor rikedom, aktning bättre än silver och guld.
 (Ordsp. 22:1)
Pergis kommentar:
Golf har som all annan sport ett stort inslag av ärlighet. I sällskaps-spelet och i tävlingssammanhang är man inte sällan sin egen domare. Eget ansvar för regler och utveckling är av yttersta vikt för ett gott spel.

Tydlighet och kommunikation skapar förtroende för det egna spelet och för medspelarnas. Den som spelar efter  golfens idé och regler, går från banan med hedern i behåll och vinner andras aktning.
 

2012