STIFTELSEN PERGIS
                        PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN           

Uppdaterad 2005-05-09

Prästgolfen på de brittiska öarna.David Sceats på sin klubb i norra London. Foto: S.A

Publ. 2005-05-09

Prebendary David Sceats är inte bara för rektor för ett av Church of Englands undervisningsprogram för präster. David är också tillsammans med Prebendary John Hayward den drivande kraften bakom de brittiska prästernas golftävlingar inte bara på de brittiska öarna. Han organiserar också en Ryder cup-liknande tävling mot de golfspelande kollegerna inom den anglikanska kyrkan i USA. Sven Arnström har träffat David Sceats i London.

Stora skillnader
När vi inom Pergis står inför att reorganisera vårt tävlingssystem är det intressant att se hur de engelska prästerna bedriver sina tävlingar. För att inte hamna snett i en jämförelse är det viktigt att erinra sig några av de skillnader som föreligger mellan Svenska kyrkans personella och ekonomiska resurser och uppbyggnad och den anglikanska kyrkans, t ex Church of England.

Church of England har i runda tal c:a 12 000 präster varav c:a 7 500 är heltidsanställda och c:a 4 500 arbetar ideellt. Därutöver finns åtskilliga tusen kyrkomusiker, vaktmästare, administratörer m. fl. varav de flesta arbetar ideellt.

Inom Svenska kyrkan har vi ju c:a 24 000 anställda varav runt 3 000 är präster. Den svenska kyrkans jämförelsevis goda ekonomi beror givetvis på den kulturella företeelse som det internationellt sett ”kvardröjande” sambandet mellan kyrkan och staten utgör, ett samband som ju delvis upphörde år 2000. Engelska kyrkans uppbördshjälp från staten upphörde på 1820-talet och kyrkan verkar också, på historiska grunder, i ett långt mera mångkulturellt samhälle, något som vi ju blir starkt medvetna om då vi t ex vandrar på gatorna i de engelska storstäderna.

Det finns inte någon motsvarighet till Pergis i England men de engelska präster som spelar golf har ett väl utvecklad organiserat spel med varandra och inom Pergis kan vi säkert hämta idéer från dem. Eftersom den stora majoriteten av de anställda inom anglikanska kyrkan utgörs av präster så har den organiserade golfen inom den anglikanska kyrka kommit att bli fokuserad på ´prästgolf´. Allt daterar sig från tiden för andra världskrigets slut. Men många församlingar anordnar årliga golfdagar för sina medlemmar, vilket givetvis är mycket uppskattat.

Jag träffar Prebendary David Sceats på hans klubb South Herts Golf Club i norra London. Som Prebendary är David ledamot av the College av Canons vid St Pauls Cathedrals Foundation, men i sin dagliga gärning är han rektor för the North Thames Ministerial Training Course. Han är en stor golfentusiast och berättar gärna om hur de brittiska prästernas golftävlingar går till.

Stiftstävlingar
Inom Church of England finns det 43 stift. Golfintresset har givetvis lett till att prästerna sedan länge inom många stift anordnar sina tävlingar också tillsammans med närliggande stift. Ibland sker det för att få fram ett lag till den årliga tävlingen mellan stiften.

Matcher mellan stiften
Nästa steg i systemet är att alla stiften inbjudes att med ett lag om fyra spelare delta i den årliga tävlingen mellan stiften. Denna turnering administreras av Prebendary John Hayward, pensionerad präst, i Bristol. Antalet stift som deltar har de senaste åren varit runt tjugofem, d v s mer än hälften av stiften.

Hur lägger man upp en tävling mellan tjugofem stift? De stift som är kända för att ha golfare som är intresserade av att spela inbjudes att delta med ett lag bestående av fyra präster. Inbjudan sänds till den person som organisatören har noterat som stiftskapten.

David Sceats berättar hur han gör för att samla ihop ett lag. Själv är han ansvarig för att få ihop lagen från Londons stift och från Chelmsford stift som ligger öster om London i East Sussex. I London är det inga problem, där finns det många golfspelande präster och han plockar ut de fyra bästa i en kvalificeringstävling som han anordnar. Inom Chelmsford är det knepigare, där finns det färre spelare och knappast någon låghandikappare, det skall var fyra i laget, och han själv är alltså den fjärde. Ibland måste han övertala någon att delta.

På speldagen brukar det normalt finnas ett 25-tal lag. Det är både en lagtävling och en individuell tävling båda baserade på samma resultat. I turneringen spelar varje lag fyra singlar och två foursomerundor (alternerande slag). Man spelar poängbogey, men poängberäkningen är något modifierad, detta för att underlätta såväl för markörerna som för dem som efter tävlingen skall sammanställa resultaten. För den senare uppgiften anlitar man frivilliga som ställer upp.

Det fungerar så här: Varje spelare tilldelas på sitt scorekort först det antal poäng som svarar mot hans handicap., (d v s den som har hcp 10 får här 10 poäng). Spelarna får sedan 1 poäng för dubbelbogey, 2 poäng för bogey, 3 poäng för par, 4 poäng för birdie, etc. Spelarna noterar sitt antal slag på varje hål.

Markörerna lägger ihop bruttoscoren, d v s de på angivet sätt erhållna poängen för varje hål och adderar totalsumman och spelarens tilldelade hcp-poäng. Scorerna blir normalt ganska höga, men det betyder att mindre duktiga golfare ändå kan ta hem poäng, eftersom de faktiskt får poäng också på en dubbelbogey.

Spelet arrangeras i trebollar med fyra spelare; i varje grupp är det två spelare som spelar singel och två spelare som spelar foursome. Var och en av foursomespelarna är markör för

 

 

 

 

 

var och en av singelspelarna och en av singelspelarna är markör för foursomeparet. På morgonrundan spelar spelare A och B från stiftet N singel och spelarna X och Y från stiftet M foursome. På eftermiddagen spelar A och B foursome och spelarna X och Y singel.

I lagtävlingen läggs lagets foursomeresultat ihop med de tre högsta singelresultaten (ett singelresultat utesluts alltså). Det vinnande laget i scratchtävlingen är det lag som får det högsta sammanlagda poängtalet vid en sammanläggning av lagets fem högsta resultat utan tillägg av hcp-tilldelningen. Det vinnande laget i hcp-tävlingen är det lag som har det högsta poängtalet vid en sammanläggning av de fem högsta resultaten inberäknat hcp tillägget.

I den individuella tävlingen är det två klasser, en för spelare med hcp upp till 18 och en för spelare med hcp 19 och uppåt. Priser, som utgörs av golfbollar, delas i varje klass ut som första, andra och tredje pris och som första och andra pris i foursomespelet. I scratchspelet är det bara en klass med priser för första och andra plats såväl i singel som i foursometävlingen.

I lagspelet finns det troféer för vinnarlagen och priser för lagen på andra plats såväl i scratchspelet som i hcp-tävlingen plus en eller två specialtroféer för lagen med ett sammanlagt hcp av 60-79 och ett för hcp 80 och däröver.
Många priser således, men ingen kan vinna mer än ett individuellt pris. De individuella pristagarna är givetvis ofta även lagpristagare.

- Det hela verkar kanske lite komplicerat, men så är det inte i praktiken, säger David Sceats. Systemet har fungerat mycket bra i över 50 år. Tävlingen genomförs normalt i juli månad.

Matcher mellan kyrkorna

Det spelas också matcher mellan prästerna i Church of England och deras kolleger i de andra anglikanska kyrkorna på de brittiska öarna. Det är David Sceats som organiserar matcherna för Church of England mot Church Ireland i maj, Church of Scotland i juni och Church in Wales i september.

I var och en av tävlingarna spelas det om en trofé. Matchen mot Wales spelas alltid på Shrewsbury Golf Club nära gränsen mellan England och Wales. Spelplatsen för de båda andra matcherna växlar mellan länderna och man spelar på olika banor.

Som ett exempel på hur det går till berättar han om den senaste matchen mot Scotland som spelades på South Herts Golf Club i London, d v s Davids egen klubb. Lagen består av tolv spelare och det handlar om matchspel med hcp. En runda foursome och en runda singel. De som deltog vid föregående tävling inbjöds först att deltaga. Någon kunde inte ställa upp så David tittade i sin ”väntelista” och hittade en annan spelare. Han brukar intet ta ut någon som har ett hcp över 22 och de tolv spelarnas hcp brukar ligga mellan sju och 22 eller bättre. En liknande uttagning pågick i Scotland. När David fått spelarlistan därifrån med deras sammansättning av foursomespelare satte han i sin egenskap av hemmakapten sedan ihop en spellista så att alla spelarna fick motståndare av ungefär sin egen klass. Med denna ordning blir det inte så många slag som skall ges och tas emot mellan spelarna.

Det blir 6 foursomes och 12 singelmatcher. På förmiddagen spelar två deltagare från varje lag foursome mot varandra samtidigt som det i samma ”boll” spelas en singelmatch mellan två spelare. Det är alltså tre bollar i rörelse i varje ”boll”. På eftermiddagen görs samma sak, då de som spelat singel spelar foursome och vice versa.

I varje enskild match finns det en poäng att vinna, vid oavgjort så delas poängen. Skulle det i den totala matchen bli oavgjort nio-nio behålls trofén av det lag som innehar den. Trofén är det enda man spelar om, inga andra individuella priser.

Den Anglikanska kyrkans försäkringsbolag The Ecclesiastical Insurance Group är huvudsponsor för dessa matcher mellan de olika kyrkorna.

Cranmer cup - britterna mot USA
David Sceats är den som organiserar Cranmer cup, ett Ryder cup-liknande evenemang mellan ett tolvmannalag från de fyra anglikanska brittiska kyrkorna och The Anglican Church i USA. Denna tävling startade år 2000 då amerikanarna inbjöds till spel på Frilford Heath Golf club nära Oxford. Sedan år 2002 blev det The George to Bagby State Park i Georgia, USA. År 2004 spelade man på Hallamshire Golf Club i Sheffield, England. och år 2006 kommer tävlingen troligen att anordnas på en bana i Washington DC.

Spelupplägget i detta matchspel motsvarar det som gäller för Ryder cup, d v s med lag om tolv spelare. Den enda skillnaden är att man spelar med hcp. Tävlingen kostar givetvis lite pengar, men vid den senaste tävlingen, som alltså gick i Sheffield, ställde klubben upp på ett mycket bra sätt. Priset för fyra dagars spel (inkl inspel) var totalt £1300 dvs c:a 17 000 SEK. Varje spelare betalade £260 för kost och logi, dvs exkl resor (vilket således även gällde amerikanarna). De brittiska värdarna stod för den avslutande måltiden den tredje speldagen.

Förra årets match på Hallamshire Golf Club slutade med amerikansk seger med 1½ poäng, så pokalen finns f n i USA. Hallamshire är f ö hemmabana för Revd Anne Maclaurin, präst i Sheffield. Hon är den enda kvinna hittills som ingått i det brittiska laget. Anne Maclaurin är en framstående amatörspelare i England och är en av nyckelspelarna i Church of England’s lag och i det brittiska laget mot USA.
                                                               Sven Arnström