STIFTELSEN PERGIS
                                    PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN         

Uppdaterad 2005-05-09

                               Artikel publicerad i september 2005
     Sven Arnström                  Lena Andersson
 

Pergis organiserar om
Pergis styrelse vill knyta an sin verksamhet till de stiftstävlingar som redan finns i flera stift. Pergis styrelseordförande Sven Arnström intervjuas här av Lena Andersson, suppleant i styrelsen och stiftelsens kassör.


Lena: Femtonde spelåret ett litet jubileum kanske, skall det firas?

Sven: - Tiden går fort och det är fantastiskt att vår verksamhet faktiskt rullat i så många år. Men, nej vi kommer inte att fira något jubileum, däremot känner styrelsen och tävlingskommittéerna att det är dags att se över vår verksamhet och kanske lägga in lite krut på att försöka organisera oss i nya former, som vi nu har tänkt oss att gälla fr o m spelåret 2006.

Det låter kryptiskt. Hur tänker ni?
- När vi startade år 1991 så var ju golfsporten i ett annat utvecklingsläge än det som vi har idag. Idag har golfen runt 700 000 medlemmar och det betyder att över 6 % av landets befolkning är medlemmar i golfklubbar. Vi kan översätta denna siffra till vårt område. Om vi har 25 000 anställda och 60 000 förtroendevalda och vi utgår från att 6 % av dessa 85 tusen individer skulle kunna vara intresserad av våra tävlingar så har vi alltså ett spelarunderlag på 5 000 personer.

Det är stort som fem golfklubbar!

- Ja, fast detta är ju lite en lek med siffror. Men i detta läge, när vi faktiskt har en tävling mellan stiften att avgöra, så tycker vi att det är rimligt att försöka få fram stiftens bästa spelare. Det tror vi underlättas genom att tävlingsverksamheten får starta just på stiftsnivå. De flesta får närmre till tävlingsplatsen och vi får sannolikt fler deltagare.

Hur har styrelsen nu tänkt sig stiftstävlingarna?

- Vi vet att i flera stift anordnas det på vårkanten och i något stift också på hösten en tävling som är öppen för golfspelande anställda och i några fall också för förtroendevalda. Då tycker vi att vi vill satsa på att man vid dessa tävlingar får fram ett lag som skulle kunna bestå av de två bästa spelarna vid tävlingarna.

Går den budgeten ihop, skulle det kunna bli upp till 26 spelare i finalen, vi har ju 13 stift?-

- Vi har räknat på detta och det skall gå ihop men vi måste ställa vissa krav på stiftstävlingarna. De måste givetvis vara öppna och arrangeras på ett likvärdigt sätt i de olika stiften. För varje stift behöver vi en eller två frivilliga administratörer. De stift som idag inte har någon stiftstävling kommer att få hjälp av tävlingskommittéerna med råd och dåd. Kommittéerna kommer att finnas kvar som rådgivare och kontaktytor mot de stiftsspelsansvariga om vi får kalla dem så.

Härnösand och Luleå stift är ganska stora stift. Spelare där får ändå ganska långt att åka till sin stiftstävling.

.Ja, det har vi också funderat över. Vi vill gärna att alla är med och det finns naturligtvis möjligheten att i dessa stift anordna två tävlingar och att sedan låta de stiftspelsansvariga ta ut laget. Vi måste givetvis i sådant fall ha lite regler kring detta.

Hur går det med Pergis bibeltextbollar, hur har ni tänkt er att göra med dom?
- Vi vet att detta är uppskattat och i det budgetutkast som vi arbetar med så ligger dom bollarna kvar. Varje stiftsspelare skulle alltså vid stiftstävlingen få ett trepack golfbollar.

Kan du säga något mer om ekonomin i sammanhanget?
- Vi har tänkt att fortsätta med principen att hålla kostnaderna nere för finalisterna också i detta finalspel. Finalspelet skulle alltså i princip bekostas av Pergis.

När det sedan gäller deltagarvgiften, som ju har legat runt 400 kr, så tycker vi att de stiftsspelsansvariga skall bestämma om den. Kostnaderna för greenfees kommer sannolikt att sjunka. Man kan välja banor mera med hänsyn till greenfeens storlek än vad tävlingskommittéerna har kunnat göra. Dessa har haft att ta främst geografiska hänsyn vid valet av bana. Vidare så tror vi att spelare i större utsträckning än tidigare får lokala områdes- eller distriktsrabatter.

Vi tycker att det är rimligt att varje spelare i resp stiftstävling något bidrar till kostnaderna för finalen. Kanske en femtiolapp till den. Därutöver kostnaden för täckning av greenfee och ett belopp, som de stiftsspelsansvariga anser vara skäligt, för inköp av priser. Vid Lunds stifts tävlingar uppmanas deltagarna att ta med sig ett litet pris, ett kilo potatis, tre golfbollar, ett gammalt foto från en golftävling, vad som helst. Detta fungerar uppenbarligen bra och jag vet att det är ganska kul att se vad folk kan hitta på!

Spelarna kommer inte att ha så långt till spelplatsen och spelet kommer inte att dra ut på tiden eftersom antalet deltagare vid varje tävling inte kommer att vara så stort som det är vid de nuvarande tävlingarna. Det saknas därför anledning att låta en middagskostnad ingå, tycker jag.

Det som händer är att det totala antalet spelare som deltar på grundspelsnivån/ stiftsnivån med stor sannolikhet kommer att öka, att kostnaderna för grundspelet blir lägre och att finalkostnaderna ökar. Det blir en final mellan alla stiften samtidigt. Antalet finaldeltagare ökar från sex spelare till kanske tjugosex.

Vi kommer fortfarande att vara i behov av sponsorer?

- En förutsättning för vår verksamhet är att vi har samarbetet med våra sponsorer. Detta gäller i minst lika stor utsträckning i den skisserade organisationen som i den nuvarande.

Vad sker nu härnäst i denna fråga?
- Vi vill gärna ha in synpunkter inte bara från dem som deltagit i våra tävlingar utan även från andra som känner att dom vill bidra med idéer eller annat. Jag är också säker på att modellen kommer att diskuteras vid tävlingarna måndagen den 30 maj 2004.
                                                                                                                                                            Lena Andersson