PERGIS BIBELTEXTBOLLAR

MED GOLFARENS BIBELORD 2009

Du kan köpa Pergis golfbollar med Golfarens bibelord 2009. Vårt pris för en trepack är 100 kr inkl frakt.
Du beställer genom att sätta in beloppet på Pergis Plusgiro 57 16 02-2
Glöm ej att ange avsändare och den adress till vilken  du vill att bollarna skall sändas.

 Information hos Pergis kassör
Gun Harryson
gunlennart@hotmail.com

tel. 021-413036