STIFTELSEN  PERGIS
                                                                       PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  
                                            

   HEM        ORIENTERING Uppdated 2010-01-28
 

 

     
 

Information
om matchen mellan Svenska kyrkan och Church of England torsdag-fredag den 27-28 september 2007 på Forsgårdens GK, Kungsbacka
 

  Information
on the match beetween Church of Sweden and Church of England Thursday - Friday the 27th-28th of September at
Forsgårdens GK, Kungsbacka
 
 

1. Matchen: Golftävlingen, som gäller äran och ett  vandringspris, The Egyptian cup, har också ett starkt socialt inslag på det sportsliga området i kontakterna mellan anglikanska kyrkan i England och Svenska kyrkan.

Matchen spelas mellan två tolvmannalag. År 2008 kommer matchen att spelas i England.

2. De båda lagen
2.1 Det svenska laget

Pergis styrelse har fattat beslut om följande ordning för uttagningen av Svenska kyrkans lag.

 
[Nedanstående beslut  kommer att revideras och i tillämpliga delar också att bli föremål för förnyat övervägande  av Pergis styrelse. S.A./ 2010-01-28/]

1.
Laget vid matchen år 2007 bör tas ut före den 15 juli och sättas samman på följande sätt. De som ingått i vårt lag 2006 skall först tillfrågas och få lämna besked om de vill deltaga i returmatchen 2007 förutsatt att de är kvalificerade att ingå (anställd eller förtroendevald). Spelarna skall lämna besked före den 1 juli.

2. Skulle någon till äventyrs lämna återbud till deltagandet i laget, skall styrelsen útse en ny lagmedlem med utgångspunkt i resultaten i spelet inom Pergis under år 2006 och vid stiftsgolfen 2007.

3. Lämnar spelare, av någon anledning, återbud efter finalspelet av 2007 års stiftsgolf i augusti kan resultaten i finalspelet också beaktas då ny spelare skall tas in i laget.

4. Vid uttagningen av laget år 2008 och 2009 gäller som bas för uttagningen av samtliga spelare att resultaten inom Pergisspelet under åren 2006 – 2007 skall beaktas.  För laget år 2009 gäller på motsvarande sätt vad som anges under punkt 1- 3 ovan.

5. Styrelsen är obetagen att av särskilda skäl seeda in spelare i laget med frångående av ovanstående principer.

2.2 Church of England's lag
Det engelska laget består enbart av präster och det tas ut genom att de som deltagit i tidigare matcher mellan Church of England och de anglikanska kyrkorna i de andra länderna på de brittiska öarna först tillfrågas, varefter platserna fylls på med hjälp av en väntelista. Ledare för det engelska laget är
Revd David David Price, Guildford.

3. Tävlingsform:
Var och en av lagens tolv medlemmar spelar
på tävlingsdagen två matcher, en singelmatch och en  foursome (dubbel) vilket totalt gör 18 matcher. 

Vinst i en match ger ett poäng, förlust noll poäng. Vid oavgjort erhåller vardera laget en halv poäng. Laget med flest antal poäng blir vinnare och hämtar hem vandringspriset The Egyptian cup. Blir slutresultat oavgjort stannar vandringspriset kvar hos det lag som innehar det. F.n. innehar Church of England priset.

4. Spelplats: 
Forsgårdens GK , Gamla Forsvägen 1, 434 47 Kungsbacka - Telefon: 0300-56 63 50, Telefax: 0300-56 63 51 - info@forsgardensgk.golf.se

Vägbeskrivning
Från söder
Kör E6 mot Göteborg, tag av vid avfarten mot Kungsbacka (Kungsbacka, Onsala), kör höger mot Kungsbacka, sväng vänster vid ljussignal, kör genom 1 rondell, vid nästa ljussignal sväng höger, efter ca 1 km sväng höger mot golfbanan.

Från norr
Kör E6 mot Malmö och tag av första avfarten till Kungbacka(Kungsbacka, Varla). Fortsätt rakt fram genom 3 rondeller och passera under järnvägsviadukten. Fortsätt på Tölöleden i cirka 2 kilometer och sväng in till vänster vid skylt Golfbana.


5. Inspel på banan: torsdagen den 27 september 2007
 Banan är öppen för vårt lag den tid vi önskar under eftermiddagen

Greenfee på inspelsdagen är SEK 300:-- som betalas på klubben.

Det är dock olämpligt att gå ut senare än 14.30 p.g.a. av mörkrets inbrott.

Solen: Se vidstående uppställning

6. Tävlingsdagen: fredagen den 28 september 2007 första start 08.00

7. Inkvartering: Pergis har bokat ett antal rum på Hotell Halland, Kungsbacka. 26-29 september. Vi har erhållit s k föreningsrabatt i business room vilket betyder SEK695 för enkelrum och SEK 795 för dubbelrum /twin beds/inkl frukost, som serveras från 06.30

Hotellet är beläget invid Kungsbacka järnvägsstation och 2 km från golfbanan.


Hotell Halland
Storgatan 35,
432 32 Kungsbacka  
Tel: 0046 (0)300-775 30  
E-mail info@hotel-halland.se

8. Resekostnader: Varje spelare betalar sina reskostnader, men bör kontakta sin arbetsgivare och stiftledningen för upplysning om möjligheten att erhålla resebidrag.

9. Transporter
Golfbanan
 är belägen 48 km från Gothenburg City Airport och 47 km från Gothenburg Landvetter Airport.

10. Kostnader: Varje spelare får  i princip stå för sina kostnader. Pergis står för kostnaderna för de båda lagens greenfees på speldagen samt för morgonfika på klubben.

De svenska lagmedlemmarna betalar för sin lunch SEK 75:-- på speldagen och inviterar på  fredagskvällen efter tävlingen sina motspelare i det engelska laget till en tre rätters middag golfklubbens restaurang  Kostnad per kuvert exkl. dryck: 275 kr.

Deltagarkostnaden för de svenska spelarna blir enligt ovan  (75+275+275=) 625:-- kr.

Beloppet inbetalas av resp spelare till Pergis Plusgiro 57 16 02 - 2  eller Bankkonto Nordea  3219 17 01 108 .

*****

 

 

1. The Match is about the honour to win The Egyptian cup, that is set up by the English team. It also has an important social meaning as to the contacts within the sport area between the Anglican Church of England and Church of Sweden.

The match is played between two teams each  consisting of twelve players. In 2008 the match will be played  in England.

2. The teams
2. 1. The Swedish team.
The board of the foundation Pergis has made a decision on how the Swedish teams should be selected. The team consists of clergymen and other employees as well as of members of church councils within the Church of Sweden.

2.2 The English team
The English team consists of reverends within the Anglican Church of England. The captain of the team is Revd David Price, Guildford. The players have taken part in matches between Church of England an the Anglican churches in the other countries within the British Isles.

3. Form of competition is match play. Each one of the 12 players in the team plays on the day of competition two matches, one single and one foursome. That makes 18 matches.

Gaining a match gives one point, loss gives zero. At an even  match each  team receives half a point. The team that in the end has received most points takes the cup, the Egyptian cup, for one year. If the result is square the team that holds it will keep it. Presently the English Church team is in the possession of the cup.

4. The Golf Course  Forsgårdens GK, Kungsbacka. The club is situated 26 kilometres south of the city centre of Gothenburg.

Directions from Gothenburg City Airport and from Gothenburg Landvetter Airport:
Find the motorway E6, direction Malmö. Take off at Kungsbacka (Kungsbacka, Varla). Go straight forward through three roundabouts and then under the railway viaduct. Go on at the Tölöleden for about 2 km and then turn to the left at the sign 'Golfbana '(golf-course).

Address:
Gamla Forsvägen 1, 434 47 Kungsbacka -
Tel. 0046 (0)300 56 63 50

Fax: 0046 (0)300 56 63 51

E
-mail:
info@forsgardensgk.golf.se

5. Day of practice: Thursday 27th of September. The course is open for the teams during the afternoon. The round of golf will take about 4½ hours. Greenfee this day is SEK 300/£22. Credit card can be used at the club. Exchange rate 070306:  £ 1=SEK 13.60

Sun Data for Thursday 27th September 2007 
Gothenburg (GMT + 2h)
Begin twilight              06:29               
Sunrise                         07:08  
Sun transit                   13:05 
Sunset                          19:00  
End twilight                 19:39
   

solnedgång 19:04 torsdagen den 24 september 2009

därefter skymning i c:a 40 minuter vilket dock inte framgår av siten nedan


http://www.vader.se/soltid.asp

 

 

 

6. Day of competition: Friday 28th of September, first start at  08.00 a.m.

7. Accomodation: We have made a reservation at the Hotel Halland, Kungsbacka, (look for the Union Jack at the right lower corner at their website). We have got a special discount for our stay. The price
is SEK 695 for single room and SEK 795/£63 per twin/double bed room (breakfast incl.). Breakfast is served from 06.30 a.m.

The hotel is situated in Kungsbacka, next to the railway station, 2 km from Forsgårdens GC


Hotell Halland
Storgatan 35,
432 32 Kungsbacka  
Tel: 0046 (0)300-775 30  
E-mail info@hotel-halland.se


F
or the English team there is a preliminary reservation of six twin rooms and one double bed room
for the period 26-29th September.

8. Travelling costs are to be paid by each player.

9. Transports: To get a detailed map you can search on Mappy for example. These are the correct addresses to get the itinerary:

The hotel
is situated 48 km (36 minutes by car) from


Gothenburg City Airport
,
423 23 Save

and 47 km (31 minutes by car ) from
Gothenburg Landvetter Airport
438 80 Landvetter

10. Costs: In principal each player pays for his/her costs.The Foundation Pergis pays the greenfees for both teams on the day of competition and also for the coffee at the club in the morning.

The Swedish players invite their English guests to a three course dinner  at the club restaurant after the competition.

The English players pay the greenfee the day of  test of the course SEK300 directly to the club which can be done by credit card.  The price for the lunch the day of competition is £6.00 an amount which should be prepaid to their captain David Price.

*****