Uppdaterad 2010-01-28

 STIFTELSEN PERGIS
                        PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN           

    HEM     ORIENTERING
 

                              

                                                

Church of England v Church of Sweden

Golf Match for the Egypt Cup

Chelmsford GC, Friday 3 October 2008

Score Sheet

Final Scores, foursomes + singles

Church of England

 

 

points

 Church of Sweden

 

 


points

       

  Så här kunde det se ut på Chelmsford. Trevlig samvaro ute på fairway innan det blev fritt att slå sig fram till green. Här är det Johan Rappmann och Svenolof Grenabo t.h. som kanske språkar strategi i sin foursomematch mot Colin Sowter och Hugh Wikner.  

   Foursomes, started at 8.30 am (local time), 1st tee
                                Handicap allowance: ½ difference between combined handicaps.

Church of England

Points
Score

Church of Sweden

points

David Mayhew (7) &
David Price (8)

 0

 5/4

Stefan Elmer (5) &
Bengt Palmqvist (5)

 1

Hugh Wikner (8) &
Colin Sowter (12)

 0

 3/1

Johann Rappmann (7) &
SvenOlof Grenabo (9)

 1

Paul Donaghy (12) &
Paul Taylor (15)

 0

 3/2

Richard Lundmark (13)& Tommy Mellberg (14)

 1

Simon Dust (18) &
Frank Longbottom (20)

 0

 1/0

Ove Johansson (14)& Lennart Olson (15)

 1

Robin Ewbank (20) &
Richard Burridge (21)

1

 3/2

Magnus Melin (15) &
Monica Henning (18+3)

 0

Richard Moore (21) &
Rachel Ewbank (24+3)

 1

2/1

Olle Persson (25) &
Christin Karlsson (27+3)

0

 Total Foursomes

 2

 

 

4

Exempel: scoren 3/2 betyder att slutresultatet fastställdes till tre hål upp
 när det var två hål kvar att spela, d v s ointagligt.

Singles started at 1.30 pm, 1st tee

Church of England

points

Score

Church of Sweden

points

Hugh Wikner (8)

 0 

4/2

Stefan Elmer (5)

1

David Mayhew (7)

0

4/3 

Bengt Palmqvist (5)

1

David Price (8)

 1

 1/0

Johann Rappmann (7)

 0

Paul Donaghy (12)

 1

 2/0

SvenOlof Grenabo (9)

 0

Colin Sowter (12)

 0

 6/4

Richard Lundmark (13)

 1

Paul Taylor (15)

 1

6/4

Tommy Mellberg (14)

 0

Simon Dust (18)

 1

 2/1 

Ove Johansson (14)

 0

Robin Ewbank (20)

 1

1/0

Lennart Olson (15)

 0

Frank Longbottom (20)

 0

2/1

Magnus Melin (15)

 1

Richard Moore (21)

 1

5/4

Monica Henning 18+3)

 0

Richard Burridge (21)

 1

  4/3

Olle Persson (25)

 0

Rachel Ewbank (24+3)

 ½

 A/S

Christin Karlsson (27+3)

 ½

Total Singels

 7½

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Handicap allowance: full difference between handicaps.

 
Olle Persson tillsammans Rachel Ewbank i väntan på att slå ut på hål ett i foursomematchernas näst sista boll.  Richard Moore och Rachel, partners i sin match, blev vinnare mot Olle Persson och Christin Karlsson. Två hål upp när det var ett hål kvar att spela, d v s 2/1 i matchen blev segern för det engelska paret. Foto: S.A.   Här har vi Paul Donaghy och Paul Taylor  som avvaktar på första tee inför att starta sin foursome match mot Richard Lundmark och Tommy Mellberg. Det blev det svenska foursomeparet som vann mot engelsmännen och det med 3/2.
Foto: S.A.