STIFTELSEN  PERGIS
PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  

 
  STARTSIDAN      ORIENTERING
  Uppdaterad

2012-07-23

   


PERGIS CUP 2012
INBJUDAN TILL

PERGIS STIFTSTÄVLINGAR 
                                                                                                                     

1. TÄVLINGARNA år 2012
genomförs med en tävling i varje stift och med efterföljande final om vandringspriset Pergis Cup mellan tremannalag från de deltagande stiften. Stiftstävlingarna skall vara genomförda senast den 25 juni  och spelas enligt en särskild spelplan.
 
2. TÄVLINGSFORMER
Stiftstävlingen skall spelas som poängbogey med hcp.
Stiftskaptenen delar in de anmälda deltagarna i tre jämnstora klasser, A, B och C efter hcp.

Pergis cup-finalen mellan stiftslagen spelas år 2012 som slaggolf med hcp vilket är en ändring av spelform från föregående år.

3. DELTAGARE och TÄVLINGSFORM 
Kvalificerad att delta i stiftstävlingarna är den som har officiellt hcp och som  vid anmälan och på  speldagen är anställd, förtroendevald eller är pensionerad (ändring fr o m 2010) i:

1. Svenska kyrkan på nationell, regional eller församlingsnivå eller i

2. företag eller organisation där styrelsen väljs eller utses av organ inom Svenska kyrkan eller där kyrkan har ett betydande ägarskap eller inflytande.
 
3. Den som har lämnat sitt förtroendeuppdrag har inte rätt att deltaga, men kan inviteras till tävlingen (se nedan)

4. Utlandsanställd. Den som är anställd eller förtroende-vald inom Svenska kyrkans internationella avdelning eller inom SKUT eller är diakon eller präst med tjänstgöring utomlands och under semester e.d. tillfälligt befinner sig i Sverige, har rätt att deltaga i stiftstävlingen i det stift där han eller hon tillfälligt vistas.


5. Den som genom anställning eller uppdrag inom SKUT är knuten till Visby stift har dessutom rätt att istället delta i Visby stiftstävling.


4. Inviterad spelare

Stiftstävlingen är även öppen för annan spelare än de som nämnts under  pkt 3.1-5.  En spelare, som enligt
pkt 3 ovan har rätt att delta i tävlingen kan  invitera en spelare till stiftstävlingen.

Den inviterade spelaren skall vara medlem i Svenska kyrkan och tillhöra församling inom stiftet. Den inviterade deltar i stiftstävlingen på samma villkor som övriga spelare. (se dock nedan ang. kval till stiftsfinalen).

5. Sponsorer
Pergis sponsorer har rätt att delta i enlighet med vad som anges i den mellan stiftelsen och sponsorn träffade överenskommelsen.


6. PERGIS CUP - STIFTSFINALEN
.
Den som är kvalificerad att delta i stiftstävlingarna enligt pkt 3.1-5  är kvalificerad att representera sitt stift i stiftslaget vid spelet om vandringspokalen Pergis Cup med följande
undantag och enligt följande regler:
 

 


1
. Inviterade spelare och sponsorer är inte kvalificerade att ingå i stiftets lag i Pergis cup finalen.

2. Den som i egenskap av anställd, förtroendevald eller pensionär (enl. ovan) spelar med stöd av en sponsorrätt är dock kvalificerad att representera sitt stift i finalen mellan stiften. Kvalificeringen gäller för det stift inom vilket arbetstagaren eller den förtroendevalde bedriver verksamhet för resp. organisations räkning. För pensionerad gäller kvalificeringen det stift i vilket han/hon vid anmälan  är bosatt.

3. Vid stiftsfinalen spelas även en stiftskaptenstävling vilken  även är öppen för särskilt inviterade spelare.

7. STIFTSLAGET
Stiftskaptenen och stf stiftskaptenen har ansvaret för genomförande av resp. stiftstävling och skall senast den 30 juni till Pergis styrelse ha lämnat uppgifter om det tremannalag (en spelare från var och en av de tre klasserna A, B och C) som skall
representera stiftet i spelet om Pergis cup. Reserv kan inkallas vid förfall för ordinarie spelare.

Pergis cupfinalen
spelas spelas på Upsala GK fredag 17 augusti med möjlighet till inspel torsdagen den 16 augusti.

Tidigare vinnare a
v Pergis Cup är:
Uppsala stift (1994, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006 och 2008), Stockholms stift (1995), Västerås stift (1996), Lunds stift (1997 och 1998), Skara stift (1999) ,Växjö stift (2002 och 2009), Linköpings stift (2005) Luleå stift (2007) och Härnösands stift (2010 o. 2011).

8. EGYPT CUP 2012
Resultat i stiftstävlingar och i stiftsfinal är kvalificerande inför uttagningen till Sv. kyrkans golflag i spelet om vandringspriset Egypt Cup mot Church of England. Cupen innehas f n av det svenska  laget. Årets match kommer att spelas på Bishops Stortford GC, torsdag-fredag 6-7 september. Se vidare www.pergis.se

9. STARTAVGIFT, ANMÄLAN, M M

Stiftskaptenen fastställer startavgiften som kan variera mellan stiften. Den skall inbegripa greenfee och vad stiftskaptenen i övrigt finner erforderligt för att täcka kostnader såsom för priser, ev. måltid el dyl. Se stiftets anmälningsinformation på Pergis hemsida www.pergis.se  Deltagare i stiftstävlingen erhåller ett trepack Pergis bibeltextbollar 2012.

Stiftets lag erhåller fritt spel m.m. vid finalen om Pergis cup. Rese- och logikostnader bestrides i den ordning som kan beslutas om regionalt.

10. TÄVLINGEN I DITT STIFT
Ytterligare information om tävlingen i stiftet får du på Pergis webbsida
www.pergis.se där också anmälan om deltagande kan göras. Du kan också kontakta dina stiftskaptener.

Välkommen till 2012 års Pergisgolf !
P
ERGIS STYRELSE

Sven Arnström            Britas Lennart Eriksson

Jan Bonander              Gun Harryson