STIFTELSEN  PERGIS
     PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  

 
 HEM        ORIENTERING

 

Uppdaterad
2012-04-14

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLFARENS BIBELORD  2012

                 Vänd om och var stilla, då kan ni räddas,

                    genom lugn och tillit vinner ni styrka.
                                                                (Jes. 30:15)
Pergis kommentar:
I golfen hamnar vi i situationer som ställer oss inför prövningar. Ett stort misstag följs inte sällan av flera eftersom vi helst vill ta tillbaka förlorade slag snabbt.      

Den livserfarne vet att stora misstag inte snabbt kan rättas till. Att ta ett steg tillbaka och finna stillheten och lugnet inför nästa steg är den bästa vägen till framgång. Så kan även golfaren återvinna styrkan i sitt spel.GOLFARENS BIBELORD  2011

Gott rykte är mer
värt än stor rikedom,
aktning bättre än
silver och guld.
                                                (Ordsp. 22:1)

Pergis kommentar:
Golf har som all annan sport ett stort inslag av ärlighet. I sällskaps-spelet och i tävlingssammanhang är man inte sällan sin egen domare. Eget ansvar för regler och utveckling är av yttersta vikt för ett gott spel.

Tydlighet och kommunikation skapar förtroende för det egna spelet och för medspelarnas. Den som spelar efter  golfens idé och regler, går från banan med hedern i behåll och vinner andras aktning.


GOLFARENS BIBELORD  2010
 
”Marken täcks av blommor,
sångens tid är inne.”
(Höga Visan 2:12)

Pergis kommentar:
Somliga stunder är golfen alldeles ljuvlig. Solen värmer och fåglarna sjunger, gräset är grönt och ruffen spelbar, bunkrarna nykrattade och greenerna jämna.

Och så - det lyckade inspelet som lägger upp bollen för en birdieputt på 18:e för att gå under sitt handicap. Då känns Livet som en vacker sång - är det då konstigt att man längtar ut till golfbanan, när man just lämnat den.


GOLFARENS BIBELORD  2009
”Den tålmodige är full av insikt,
den hetsige ökar sin dårskap.”
(Ords. 14:29)

Pergis kommentar:
Livet och golfen innehåller många gemensamma erfarenheter. Golfandet kan därför lära oss något om livet, eftersom konsekvenserna av våra val blir omedelbart synliga för oss.

I alla spelsituationer är tålamod bättre än att hasta med sitt beslut. Är beslutet om spelalternativ värt den risk som jag vill ta? Det förhållningssättet gäller också våra val i livet. Att noga överväga vilka alternativ jag har och söka överblicka konsekvenserna, det är att vara tålmodig och bli full av insikt.


Till Golfarens Bibelord 1991-2009 


GOLFARENS BIBELORD  2008
”Den kloke samlar kunskap,
den vise lyssnar och lär”.   
                          (Ordspr. 18:15)

Pergis kommentar:
Vid utslaget på Jönköpings 11:e står jag vid den Erfarne som har slagit sitt slag och som har träffat green. Inte konstigt med hcp 7.

- Det ser inte bra ut det här, det är omöjligt…. Det är ju bara greenträff som gäller.
- Hm, du måste ju slå! Här har du banguiden. Kolla vad dom säger!

Banguiden säger: ”Järnväg på hela vänstersidan och en 10 m djup  ravin på högersidan. En grund bunker till höger mellan green och ravinen. Den försiktige siktar på vänstra sidan av green och är mycket nöjd med en tvåputt.”
 

Jag ställer upp mig, går igenom de tre saker som jag bestämt mig för att ha ordning på innan jag slår. Egentligen kan jag bara hålla reda på en. Måste akta mig för slicen, men hookar jag, så är det kört. Järnvägen.

Sakta bakåtswing och så slaget, lite för kraftig kanske. Bollen går bra mot green, men se där kommer slicen, bra i höjd, men bollen dyker ner i ravinen.

Jag slår en provisorisk boll som hamnar femtio meter rakt fram på fairway.

- Jag släpper den första, den hittar jag aldrig!
- Du skall veta en sak, att om jag råkar se den bollen så måste du slå på den! Den Erfarne hade talat.

Framme vid green tittar jag ner i ravinen. Vid foten av en liten gran ligger bollen. Till synes omöjlig att slå på. Men det måste ske.

Jag tar min stans i en omöjlig ställning. Nu gäller bara ett slag - och det med kraft. Och så, tuvor, gräs och sten och sand ryker… Jag tittar upp och ser bollen i en snygg bana rakt upp i luften mot green. Osannolikt.

Den Erfarne skrattar när jag kommer upp. Jag ser nu bollen. Den ligger runt en halv meter från hålet.

Parputt och den satt bra!