STIFTELSEN  PERGIS
PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  
 
STARTSIDA      ORIENTERING


                                                                         Sidan reviderad 2013-01-16

 
 
 

Egypt Cup 2013

M
atchspel mellan Church of England's och Svenska kyrkans
 golflag på Upsala GK, torsd./fred. den 5-6 september 2013
Information om uttagningen av Svenska kyrkans golflag 2013
Det engelska laget, se nedan under pkt 2.2

  Pergis styrelse har i december 2012 överenskommit med lagledningen för Church of Englands golflag om att nästa match mellan våra kyrkors golflag skall gå på Upsala GK den 5-6 september 2013. Torsdagen den 5 september blir det inspel och matchspelen börjar således fredag förmiddag med de sex foursomematcherna och efter  lunch är det dags för de 12 singelmatcherna.
1. Egypt cup 2013
Spelet om Egypt cup mellan Church of England och Svenska kyrkan har genomförts 2006- 2012 med uppehåll 2009.  Sex matcher har således spelats. Vi har kommit överens med engelsmännen om att matcherna tills vidare skall spelas årligen och att de skall gå i England om annat inte bestäms. För år 2013 har det bestämts att matchen skall spelas i Sverige. Detta har möjliggjorts sedan Pergis beslutat att utvidga sin sponsring i arrangemanget.

Golftävlingen, som gäller äran och vandringspriset Egypt Cup, har  ett starkt socialt inslag på det sportsliga området i kontakterna mellan Anglikanska kyrkan i England och Svenska kyrkan.

Matchen spelas mellan två tolvmannalag i ett matchspel som omfattar 18 matcher. Vandringspriset var ursprungligen en trofé, "Chaplins handicap golf - Challenge cup" om vilken bl a engelska präster spelade hcp golf i Nordafrika under åren c:a 1945-1956. Den sattes av engelsmännen upp år 2006 för att spelas om mellan lag från våra två kyrkor.

Egypt cup innehas f n av Sv kyrkans golflag efter seger i 2012 års match med 10,5 poäng mot 7,5 poäng på Bishops Stortford GC  F.n. står det 4 -2 till det svenska lagets fördel i antalet vunna matcher.

2. De båda lagen
2.1 Det svenska laget  består av anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Laget tas ut av Pergis internationella kommitté. Uttagningen skall i princip vara avlutad i juni månad eller efter det att stiftstävlingarna slutspelats. Se vidare info här. De som anmäler sig till stiftsgolfen år 2013 kan samtidigt ange sitt intresse för att ingå i laget.


2.2 Det engelska laget består  främst av präster men även andra yrkeskategorier ingår i laget. Det tas ut bland dem som deltagit i tidigare matcher mellan Church of England och de anglikanska kyrkorna i de andra länderna på de brittiska öarna eller i engelsmännens stiftstävlingar. Ledare för det engelska laget är  Paul Taylor bosatt i Sherborne på den engelska sydkusten.

Paul har nu  informerat, med reservation för ev ändringar, om följande lagsammansättning:

Paul Taylor, Antony Macrow-Wood, Andrew Sinclair (a new player), David Sceats, Richard and Joy Moore, David Mayhew, Hugh Wikner, Richard Williams, Hugh Lawes, Stephen Marriott and David Osborn (jan 2013).

3. Tävlingsform: Var och en av lagens tolv medlemmar spelar på tävlingsdagen två matcher, en singelmatch och en  foursome (dubbel) vilket totalt gör 18 matcher. Vunnen match ger en poäng, oavgjord ½ poäng och förlorad match noll poäng. Laget med flest antal poäng blir vinnare och tar hem och behåller Egypt Cup intill dess att matchen åter skall spelas. Om matchen totalt slutar oavgjord, behålls trofén intill nästa match av det lag som innehar den.

4. Spelplats 2013 är Upsala GK, Håmö Gård, Läby, 755 92 Uppsala, Shop +46(0)18 4612 41, Tidbokning +46(0)18 46 01 20.

5. Speldagar: torsdagen den 5/9 (inspel) - fredagen 6/9, tävlingsdagen, 2013

Inspelsdagen:
Tidbokning denna dag skall enligt överenskommelse med klubben ske kollektivt genom att spelares önskemål om starttid sänds till Pergis under e-mailadress sven.a@telia.com. som lämnar in dessa till  till klubben på en gemensam lista. GIT systemet skall således inte användas. Begäran om inspelstid bör ha inkommit till Pergis senast tisdagen den 20 augusti. .

Pergis svarar för greenfee för såväl det svenska som det engelska lagets spelare. Det kommer att finnas en lista i proshopen med samtliga spelares namn. Spelare skall åberopa denna lista. Ev gäster till resp. lag erhåller reducerad greenfee denna dag, detta enligt överenskommelse med klubben. Gäst skall anmälas till Pergis Betalning sker i detta fall direkti  klubbens reception.

 6. Tävlingsdagen: fredagen den 6 september 2013, tidig start. Pergis svarar för greenfeen för samtliga spelare. Dagens avslutas med en festmåltid för vilken hemmalagets spelare är värdar. Se vidare punkt  11 nedan!

7. Inkvartering:
Vi har i Uppsala reserverat rum för såväl det engelska som det svenska laget på "Hotell & Vandrarhem
Kungsängstorg"  +46 (0) 18 444 20 10, Kungsängstorg 6,  Uppsala  www.hotellkungsangstorg.se.

Spelarna måste själv kontakta hotellet/vandrarhemmet för att boka. För att få Pergis priser på hotellet skall  bokningen ske genom ett e-mail ti
ll  info@hotellcentralstation.se .  Som ämne/subject  anges "Svenska laget 5/9 - 7/9.

8. Resor: Varje spelare betalar sina reskostnader, se även pkt 11.Vi rekommenderar de uttagna spelarna att ta initiativ till resesamordning.

9.Flygbolag: -

10. Golfbagen på flyget: -

11. Ekonomiska förutsättningar : De svenska spelarna erlägger till Pergis en administrativ avgift på 500:-- SEK som skall  inbetalas till Pergis Plusgiro 57 16 02 - 2  senast den 15 april om annat ej överenskommes.

Den administrativa avgiften täcker hemmaspelarnas och, enligt den ordning som gäller, det gästande lagets kostnader under speldagen för lunch och festmåltid.

Kontakt:
Sven Arnström, sven.a@telia.com 08- 796 90 78, 0706 36 74 37

*****