STIFTELSEN  PERGIS
PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  
 
STARTSIDA      ORIENTERING
   


uppdaterad
2013-02-25

  n

                        
Organisationsförändringar inom Pergis.

 


Styrelse 2013: Fr.v. Britas Lennart Eriksson,
Gun Harryson, Monica Henning och Jan Bonander
 

 

Styrelsen
Sven Arnström
har i januari, efter 23 år som ordförande i Stiftelsen Pergis, avsagt sig sina uppdrag som ledamot och ordförande i stiftelsen.
Jan Bonander,
ledamot av styrelsen, kh i Österåker-Östra Ryds församling, har utsetts till ny ordförande efter Sven Arnström.

Ny styrelseledamot

Monica Henning,
HR-specialist, Uppsala har utsetts till ny ledamot.
 
Styrelsens sammansättning är således fr o m 22 /1 2013
Jan Bonander, ordförande
Britas Lennart Eriksson, ledamot
Monica Henning, ledamot
Gun Harryson, suppleant, tillika kassförvaltare

Mediagrupp

Monica Henning och Anitta Svanberg har för åren 2013 - 2015 förordnats som ledamöter i en nyinrättad Media- och Informationsgrupp. De utgör också sedan tidigare Finalgrupp för 2013.

Konsult i regelfrågor
Styrelsen har beslutat att anlita Kent Nordin, utbildad distriktsdomare, har förklarat villig att bistå styrelse och stiftskaptener som konsult i regelfrågor. Styrelsen har tacksamt accepterat detta erbjudande.

Styrelsekonsult
 
Sven Arnström
har i samband med sin avgång av styrelsen erhållit i uppdrag att t .v. tjänstgöra som konsult åt styrelsen för att bl.a. underlätta övergången till en ny exekutiv organisation inom Pergis.

Stiftelsen revisorer
Stiftelsen har också tagit emot nuvarande revisorers accept av förnyade uppdrag för revision av stiftelsens verksamheten åren 2013 - 2015.

Revisorer är
Stefan Linderås, Göteborg
Bengt Björkman, Fjärås
Staffan Holmgren, Lindome
                                                            ****
I anslutning till sin avgång säger Sven Arnström:
-   Efter de många åren inom Pergis känner jag nu stor tillfredställelse med att kunna lämna över stora  delar av mitt engagemang till Jan Bonander och en ny styrelsen. Pergis verksamhet fortsätter och kommer att utvecklas. Jag hyser goda förhoppningar om att styrelse, stiftskaptener och arbetsgrupper på ett rationellt och funktionellt sätt kommer att  driva Pergis verksamhet vidare.

- Sven har, säger Jan Bonander, beslutat sig för att lämna styrelsearbetet men kommer att bistå styrelsen och arbetsgrupperna, och inte minst mig som ordförande, vid behov. Sven kommer också att ansvara för genomförandet av Egypt cup 2013 på Upsala GK samt att som t.f. webbredaktör genomföra arbetet med en övergång till en ny webbsida för Pergis. En officiell avtackning får ni möjlighet att vara med om i samband med finalen i Uppsala den 16 augusti 2013.

- Att ersätta Sven blir en omöjlighet och därför kommer ni säkert att märka av en del förändringar. Vi i styrelsen har en plan för årets arbete som vi vill följa där givetvis stiftskaptenernas och övriga funktionärers engagemang är av yttersta vikt, avslutar Jan Bonander.