STIFTELSEN PERGIS                           

          PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  

       HEM        ORIENTERING

Uppdaterad 2006-11-30

   
 
  wpe26920.gif (362159 bytes)

 

 

Pastor
Arthur Vandeleur Despard

(1861-1947)
--------

Mannen som skapade
 Sveriges första golfklubb
The Gothenburg Golf Club
                                    (1891-1894)


I slutet av juni 1890 kommer engelsmannen Arthur Vandeleur Despard till Göteborg. A.V.Despard - så skrev han sitt namn. Med sig har han sin hustru Edith Annie. De har gift sig den 19 juni 1890 i England. Det är inte första gången A.V. Despard är i Göteborg. Han skall nu tjänstgöra som präst i den Engelska församlingen enligt ett kontrakt som han har på fickan. Han har slutit det med the British Factory - den ekonomiska garanten för  The English Congregation i Göteborg.

Kontraktet gäller i två år och det kan därefter förnyas som ett tillsvidarekontrakt med en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Det skall bli fem år. Där i Göteborg i det engelska kvarteret vid Kungsportsavenyen,  föder Edith Annie den 16 september 1893 parets första barn, en flicka, som Arthur Vandeleur givetvis själv döper och ger namnet Constance Hermine.

Introduktören av golf i Sverige
A.V.Despard var den förste egentlige organisatören av golf i Sverige. Despard startade den första golfklubben i landet. The Gothenburg Golf Club. Den klubben blev dock bara bara tre år gammal (1891-1894).

Medlemmarna spelade på en bana vid Sannegården på Hisingen i närheten av Sandvikens ångbåtsbrygga. Banan  bestod av 4 hål med en sammanlagd längd av omkring 900 meter.

Klubben hade  grosshandlaren baron Oscar Dickson som hedersordförande. A.V. Despard var primus motor som sekreterare och skattmästare.  Bland klubbens övriga fåtaliga medlemmar fanns bland andra stadens spårvagnschef  A. Davidson.

Först med golf i Sverige?
När man diskuterar var, när och hur golf först spelades i Sverige bör man klara ut vilken av följande tre frågeställningar som man vill söka ett svar på: :1) På vilka marker spelades golf först? 2) När startade den första golfklubben och 3) Vilken är den äldsta nu existerande klubben i landet?

The Gothenburg Golf Club var således Sveriges första golfklubb men  dess tillvaro inskränkte sig således till tre år. Göteborgs Golfklubb räknar visserligen sina anor till år 1902, men var då konstitutionellt  en avdelning för Golf inom Göteborgs Idrottsförbund. År 1909 nybildades Göteborgs Golfklubb som dock inte få förväxlas med The Gothenburg Golf Club. (Källa: Viktor Setterberg).

De båda senare frågorna har alltså sitt svar. Det rätta svaret på den första frågan  kan man kanske tvista om. Hovstallmästare Edvard Sager anlade år 1888 en sex-håls bana i parken på Ryfors bruk  i sydöstra hörnet av Västergötland. Edvard och hans Ida Sager, f  Fock, var säkert bland de första som swingade i Sverige, men det spelades på Särö, på Arendal och enligt någon källa på slott och herresäten i södra eller västra Sverige. Osagt var.

Despard's liv
A.V.Despard, hans hustru Edith Annie och dottern Constance Hermine lämnade Sverige hösten 1895. De for vidare till Edinburgh i Scotland där AV.Despard  tjänstgjorde några år. Därefter flyttade familjen vidare till  södra England varifrån de utvandrade år 1909 till  Canada och British Columbia. A.V.Despard avled där år 1947.

Viktor  Setterberg
A.V.Despard kom att entusiasmera Sveriges golfnestor under 15 - 20 år nämligen handlanden Viktor Hugo Setterberg som drog igång golfen på riktigt i Sverige. Vad Setterberg skulle ägnat sitt liv åt utan A.V.Despard som föregångare är "a good question". Setterberg startade år 1902 vad som senare  blev Göteborgs golfklubb och vattnade och gödde på ett omsorgsfullt, intensivt och uthålligt sätt den planta som A.V. Despard satte ner i Göteborg i början av 1890-talet. 
Sven Arnström

Copyright: S. Arnström