STIFTELSEN PERGIS
PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  
 

   Uppdaterad2005-05-08

 

INNEHÅLL:

startsidan
pergis e-maillista
inbjudan med tävlingsregler
anmälan
aktiviteter 2005
 

RESULTAT:

resultat 1997-2003

pergis cup 1997 -2003 
banval 1991-2003


ORGANISATION:

styrelse
tävlingskommittéer
revisorer
stadgar
 

HISTORIA M M


En golfdomare berättar
                             
om pergis, intervju
kyrkan och golfen
golfarens bibelord
prosten och golfmästaren
några hundra år....
bra  länkar
a.v. despard
dn: bibelcitat...
ärkebiskopen av canterbury om att golfa på en söndag


webbredaktör:

sven arnström


Pergis,Gifimage100x100.gif (4680 bytes)STIFTELSEN PERGIS
inbjuder till Pergisgolfen 2005
måndagen den 30 maj

 

TÄVLINGARNA
genomförs med två individuella tävlingar vilka också kvalificerar stiftslag till stiftens tävlan om Pergis vandringspris Pergis Cup.

PERGIS SYD spelas måndagen den 30 maj. Plats: Billingens golfklubb. Kuperad skogs- och parkbana. Shotgunstart kl. 10.30

PERGIS NORD spelas samma dag på Linde GK, Lindesberg. Naturskön bana, skog och åkermark med naturliga hinder. Första start från 1:a och 10:e tee kl 10.00.

DELTAGARE och TÄVLINGSFORM
Tävlingarna är öppna för anställda, pensionerade arbetstagare och för förtroendevalda inom Svenska kyrkan eller inom organisation som står Svenska kyrkan nära och, i de individuella tävlingarna, för våra sponsorer.

Deltagare skall ha officiellt hcp. Spelform: Individuell poäng-bogey. Klassindelning A-C, med tre jämnstora klasser. Spelaren skall ha officiellt hcp.

PERGIS SYD OCH PERGIS NORD

Kvalificerad att deltaga i Pergis Nord och Pergis Syd är den som vid anmälan och på speldagen är anställd eller är förtroendevald 1. i Svenska kyrkan på nationell nivå eller 2. i församling (motsv) inom Svenska kyrkan eller 3. i organisation som står Svenska kyrkan nära.

Följande organisationer anses enligt styrelsen stå Svenska kyrkan nära: Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Sensus studieförbund, Stiftelsen Pergis, Svenska Kyrkans Tidning, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund, Svenska Kyrkans Unga och Verbum AB. Även pensionerade arbetstagare har rätt att deltaga. Däremot har den som har lämnat sitt förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan inte tillträde till tävlingen.

Styrelsen eller resp tävlingskommitté kan i undantagsfall besluta att anställd i annan organisation, som nära samverkar med Svenska kyrkan, får deltaga i tävlingen. Sådant beslut får även avse stiftstävlingen.

Sponsorer har rätt att deltaga enligt vad som anges i den mellan stiftelsen och sponsorn träffade överenskommelsen.

PERGIS CUP, STIFTSTÄVLING,

Den som är kvalificerad att delta i Pergis Nord och Syd är kvalificerad att representera stift vid spelet om vandrings-pokalen Pergis Cup enligt följande

 

 regler: 1. Pensionerade arbetstagare och sponsorer är inte kvalificerade att deltaga i stiftstävlingen.
2. Den som spelar med stöd av sponsorrätten för någon av de organisationer som anges ovan är även kvalificerad att representera sitt stift i stiftstävlingen.

STIFTSLAGET
Ett stiftslag utgörs av de tre spelare från resp stift vilka sammanlagt erhållit bästa resultat i Pergis Nord resp Pergis Syd. Stiftstillhörigheten avgörs av var arbetsplasten är belägen. Vid tveksamhet fattar styrelsen eller tävlingskommittén särskilt beslut.

De båda vinnande stiftslagen spelar final om vandringspokalen Pergis Cup fred/lörd den 19-20 augusti 2005.

I PERGIS NORD
kan Uppsala, Strängnäs, Västerås, Karlstads, Stockholms, Härnösands och Luleå stift kvalificera sig till final. I PERGIS SYD kan Linköpings, Skara, Växjö, Lunds, Göteborgs och Visby stift kvalificera sig till final.

Tidigare vinnare av Pergis Cup är: Uppsala stift (1994, 2000, 2001, 2003 och 2004 ), Stockholms stift (1995), Västerås stift (1996), Lunds stift (1997 och 1998) , Skara stift (1999) och Växjö stift (2002).

STARTAVGIFT, ANMÄLAN, M M
Startavgiften är 400 kr och inbegriper greenfee, Pergis bibeltextbollar, priser, middag m m. Vinnande stiftslag i Pergis Nord resp Syd erhåller fritt spel samt fri kost och logi under finalspelet om Pergis Cup.

Anmälan till deltagande gör du på bilagda formulär. Inbetalning av startavgift sker samtidigt med anmälan till Pergis postgiro 57 16 02 - 2. Anmälan senast tisdagen den 17 maj. Om plats finns kan vi ta emot efteranmälningar. Deltagarna aviseras per post c:a 5 dagar före resp tävling.

ARRANGÖR och SPONSORER

Stiftelsen Pergis ändamål är att bereda anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan möjlighet att träffas under de sociala former som en väl arrangerad golftävling erbjuder. Tävlingarna sponsras av Svenska kyrkan och av företag och organisationer med nära anknytning till kyrkan .

TÄVLINGSKOMMITTÉER

PERGIS NORD: Britas Lennart Eriksson, ordf.,Västerås, 021-17 85 32 (arb), 021-353 444 (bost), Karl Johan Köhler, Uppsala och Gun Harryson, Västerås.

PERGIS SYD
:Göran Rundqvist, ordf. Bankeryd 036-30 35 07 (arb), 036-37 29 50 (bost), Lena Anderssson, Skövde och Anders Ploman, Lund.

         Välkommen till en trevlig och
                 spännande golfdag!