STIFTELSEN  PERGIS
PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN   

 
 
   

Info om uppdateringar

Om Du vill ha e-mail som aviserar Dig om när vi har uppdaterat Pergis
hemsida  kan Du anmäla du Dig till Pergislistan. Du skickar då ett e-mail till:

 pergisinfo@pergis.se I raden för subject/ärende skriver Du: Ny abonnent.

Om Du vill avbryta Ditt abonnemang skickar Du ett e-mail till

pergisinfo@pergis.se I raden för subject/ärende skriver Du: Avbryt abonnemang.