STIFTELSEN PERGIS
          PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  

Uppdaterad 2003-04-06

INNEHÅLL:

startsidan
pergis e-maillista
inbjudan med tävlingsregler
anmälan
aktiviteter 2004
 

RESULTAT:

resultat 1997-2004

pergis cup 1997 -2004
banval 1991-2004


ORGANISATION:

styrelse
tävlingskommittéer
revisorer
stadgar

HISTORIA M M

en golfdomare berättar                             
om pergis, intervju
kyrkan och golfen
golfarens bibelord
prosten och golfmästaren
några hundra år....
bra  länkar
a.v. despard
dn: bibelcitat...
ärkebiskopen av canterbury om att golfa på en söndag


webbredaktör:

sven arnström

 


Om Pergis och lite om en vision.
De flesta medlemmarna i en golfklubb är också medlemmar i Svenska kyrkan. Varför inte utnyttja detta förhållande genom att starta ett samarbete mellan församlingarna och golfklubbarna?  En vision kanske. 

Lena Andersson ställer frågor till Sven Arnström, Pergis styrelseordförande.

Personalgolfen inom Svenska kyrkan börjar få några år på nacken nu?

Ja, stiftelsen grundades ju 1991 och vi är inne på vårt 13:e spelår. Det är en unik samlingsplats för kyrkans olika yrkeskårer och förtroendevalda utanför den rent kyrkliga sfären. Vår vandringspokal, Pergis cup, har blivit 10 år gammal. Nu får inte inskriptionerna plats utan vi måste bokstavligen bygga på sockeln med 10 cm. Tiden går.

Varför bildade ni inte en klubb, det är väl en mer demokratisk organisation än en stiftelse?
Den frågan ställs ibland, med rätta. Klubbtänkandet fanns där till en början, men några av oss som grundade stiftelsen hade erfarenheter av små nationella föreningar med de drivande krafterna Stockholm. I dom organisationerna hade demokratin ett pris genom att det bara blev stockholmare som kom till föreningsmötena och deltagarna var heller inte många. Demokratin var mera en princip än något som var funktionellt.

Inom Pergis satte vi i stället verksamheten främst. Den interna administrationen skulle minimeras tids- och kostnadsmässigt. Vi satsade istället på en stark revision för att i stället på det sättet få en bra insyn i vår verksamhet. Jag anser att detta har fungerat, även i blåsväder. Men tanken på en förening finns naturligtvis alltid.

Vi är nu 10 personer runt om i landet som på olika sätt är engagerade inom stiftelsen och det arbetet pågår året runt.

Hur många deltagare har ni på era tävlingar?
Vi har ju två deltävlingar. Samtliga stift har varit representerade i våra tävlingar. Luleå och Visby stift mankerar ibland. Drygt 120 personer inberäknat sponsorföreträdare brukar det bli totalt. Fler deltagare kan vi inte ta emot och det händer att vi måste förklara tävlingarna övertecknade.

Men varför då inte starta ytterligare en tävling så att folk inte behöver åka så långt?
Det skulle vi gärna vilja göra, men vi har gjort ekonomiska beräkningar på det och det skulle kosta oss ytterligare c:a 30 tusen och dom pengarna har vi inte. Vi behöver fler sponsorer för det.

Sponsorerna får också vara med och tävla?
De representerar företagandet i Sverige, varav också kyrkan faktiskt är en del, men inte bara det, det är personer som är intresserade av och respekterar kyrkan och dess verksamhet. Vi uppskattar när dom också deltar i våra tävlingar. Vid spelet om Pergis cup kan dom dock inte vara med, eftersom spelet om den vandringspokalen är ett spel för anställda och förtroendevalda från de olika stiften.

Reagerar inte folk på att ni trycker upp bibelord på era bollar, får man verkligen göra så?
Jo, ibland får vi lite kritik för det. Men dom positiva reaktionerna överväger klart. När vi går ut med vårt Golfarens Bibelord på vår bollar så brukar media nappa på detta och tycka till. Några överord ibland kanske, typ “Det bästa kyrkan gjort”.

En Göteborgspräst berättade att han tyckte att bollarna var lämpliga att ta till vid tal till golfintresserade brudpar som blev lätt överraskade av att inte bara få välsignelsen utan också en golfboll vid altarringen.

På Golfhistoriska museet på Landskrona golfklubb har Pergis en liten monter och där finns också en tavla med alla Golfarens bibelord. Detta är mycket passande i sammanhanget eftersom museets bildspel startar med konstaterandet att det var en engelsk präst, A.V. Despard, i St Andrews Church i Göteborg, som startade den första golfklubben i vårt land.

Spelar man bättre på era bollar än på andra?
Bra fråga, bollarna testades en gång i ett ungdomsprogram i radion. I reportaget, som genomfördes i en inomhushall, uppmanades jag att först slå på en vanlig boll och därefter på en pergisboll.

Den första bollen gick rakt fram medan den andra blev en hook, den gick åt vänster. Reportern och jag hade lite olika uppfattningar om resultatet, eftersom jag påstod att fairway var en dogleg vänster.

Många av våra deltagare spelar inte alltid på bollarna. Med sina årtal och bibelord är de givetvis samlarobjekt. Endast en speciell situation kan motivera spelaren att ta fram bollen. Högläsning på första tee för egen och medspelares uppbyggelse, t ex.

Ekonomiskt hur går detta runt?
Det kostar en del faktiskt. Vår budget ligger väl på c:a 140 000 kr men skulle vi räkna in samtliga sponsortjänster och allt administrativt arbete landar vi på minst det dubbla. Vi försöker hålla deltagaravgiften nere. Vi tycker att den måste vara rimlig.

Vi har ett eget kapital som nu är lite lågt, till följd av ett kraftigt underskott i verksamheten år 2001. Vi hoppas kunna öka kapitalet till att motsvara ett års sponsorintäkter. Det är en bit dit. Vi anser i styrelsen att våra sponsorkontrakt nu har ett för båda parter bra innehåll. Vi välkomnar nya sponsorer.

Har ni några visioner inom Pergis styrelse?
Vår främsta vision är givetvis att Pergis skall kunna hålla igång sin verksamhet i många år till. En annan vision är att se Svenska kyrkans församlingar utveckla ett samarbete lokalt med golfklubbarna.

De flesta medlemmarna i en golfklubb är också medlemmar i Svenska kyrkan. Varför inte en Kyrkans Golfdag ? Jag är övertygad om att en Kyrkans Golfdag skulle kunna ges ett såväl innehållsrikt som oväntat upplägg med  positiva effekter såväl för deltagarna som för klubbar och församlingar. Detta är något som jag tycker kyrkan skulle kunna ta initiativet till.

Intervjuare:
Lena Andersson