ANMÄLAN
200
5
 

Samtidigt med anmälan insättes deltagaravgiften 400 kr på PERGIS
 postgiro 57 16 02 - 2

Anm.tiden utgår tisdag 17 maj

Denna anmälan kan skrivas ut
och därefter faxas.

PERGIS NORD

Linde GK, Lindesberg

måndag 30 maj 2005
c/o Karl-Johan Köhler 
Åloppevägen 12
740 22 Bälinge
018-35 57 38 (b)
08-727 17 81 (arb.)
0705-45 57 38 (mob.)
Fax nr  018 - 35 57 40
PERGIS SYD  på
Billingens GK, Skövde
måndag 30 maj 2005
c
/o Lena Andersson
Sommarvägen 19
541 33 Skövde
0500-41 78 52 (b)
0500-47 65 02 (arb)
0709-45 97 23 (mob)
Fax nr 0500 - 47 65 30
JAG ANMÄLER MIG
TILL
                PERGIS NORD                             PERGIS SYD

(markera)                  
 

FÖR- och EFTERNAMN Texta!

 

BEFATTNING/MOTSV.
OCH SPELARKATEGOR
I

MARKERA KATEGORI

 BEFATTNING (motsv)

.........................................................................

A
NSTÄLLD                                                           FÖRTROENDEVALD

PENSIONERAD ARB.TAG                                    SPONSOR     
           

ADRESS 

  GATUADRESS 

  POSTNR                                                        ORT

TELEFON

  ARB                                       BOSTAD                                         MOB

 

E-MAILADRESS 
FÖR
INFO OM PERGIS
 

 

@

ARB.GIV/UPPDRAGSGIV OBL. UPPGIFT FÖR STIFTSTÄVLINGEN

NUV. ARBETSGIVARE                                                               STIFT  

REPRESENTERAR DU SPONSOR?
OM SÅ, VILKEN 

  

 

GOLFKLUBB KLUBBNAMN                                                 MEDL. NR                                                  HCP

SPELARENS UNDERSKRIFT

 

.................................................................................................................................................

KOM IHÅG!

När du betalar in deltagaravgiften måste du ange ditt namn
 i avsett fält /motsv/ på avin!