STIFTELSEN PERGIS
          PERSONALGOLF INOM SVENSKA KYRKAN  
 

Uppdaterad 2012-06-11

    Stiftelsen Pergis
styrelse,
arbetsgrupper, hedersledamöter
och
revisorer

Sammandrag av
stadgar
STYRELSE
Ledamöter
 

Sven Arnström, ordförande, Stockholm,

 

   

Britas Lennart Eriksson stiftsdirektor, ledamot, Västerås

   
  Jan Bonander, kyrkoherde, ledamot, Österåker Östra Ryds församling
   

 Kassaförvaltare,
styrelsesuppleant

Gun Harryson, Västerås
Bibelordsansvarig
2012-2014
Kent Nordin, kyrkoherde, Lycksele
Stiftsfinalgrupp
2011-2012
Monica Henning, Uppsala
Anitta Svanberg, Uppsala
 
IT-teknisk grupp
2011-2013
Bengt Palmquist, grpl, Linköping,
Anders Quarlzon Linköping,
Max Salo, Västerås
 
Internationella kommittén 2012 Sven Arnström, grpl., Stockholm
Britas Lennart Eriksson,
Västerås
Bengt Palmqvist,
Linköping, lagkapten 2011
 
Sponsorgruppen
2011-2013
Leif Eriksson, grpl, Västerås

 
Stiftskaptener och
stf stiftskaptener utsedda för tiden 2012-2014
Se särskild förteckning.  

Revisorer
utsedda för räkenskapsåren
2010-2012


Stefan Linderås, sammankallande, kyrkokamrer, Göteborg,
Bengt Björkman, stiftsförbundsordförande,
Staffan Holmgren, kanslichef, Göteborg

 HEDERSLEDAMÖTER  


                          Foto: Maria Lundström

Ingvar Bergenhorn,  revisor inom Pergis 1991-2005, Lund

Carl -Edward Montgomery, Pergis tävlingskonsult 1991- 1995, Haninge

Stadgar i sammandrag
Stiftelsen Pergis är en ideell stiftelse vars verksamhet regleras av en stiftelseurkund  1991-03-21.
Enligt stiftelseurkunden, som är ändrad genom kammarkollegiets beslut om permutation 1999-02-17, gäller  i sammandrag följande:

1. Pergis uppgift är att årligen anordna en nationell golftävling för anställda och förtroendevalda i församlingar och kyrkliga samfälligheter och andra organisationer som har anknytning till Svenska kyrkan.

2. Pergis ändamål är således att samla anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan att umgås i de former som en väl arrangerad golftävling erbjuder.

3. Stiftelsen styrelse skall bestå av tre - fem ledamöter. Om styrelsen består av tre ledamöter skall suppleant utses.

Beslutar stiftelsens styrelse att dess verksamhet skall upphöra är det stiftarnas avsikt att stiftelsens tillgångar, efter reglering av stiftelsens skulder, skall tillfalla Lutherhjälpen.

4. Stiftelsens räkenskaper och förvaltning granskas, om ej annat beslutas, av Svenska kyrkans församlingsförbunds  revisorer.

  ------------------------------------------------